Uitslagen

- Pearke Keatsen in Zurich -

 

Zondag 9 september werd in Zurich pearke keatsen gehouden. Het weer was prachtig en er werd spannend gekaatst. In totaal kaatsten er 22 parturen, in een A, B en C klasse. Bij deze bedankt KV Zurich Jumbo Harlingen voor hun sponsorbijdrage.

 

 

Uitslagen

 

 

A klasse

 

1e prijs:

Anja Junior

Edwin Keijzer

 

2e prijs:

Emma Schram

Boudewijn van Tulen

 

3e prijs:

Matty Noordmans

Hendrik Brandsma

 

 

B klasse winnaarsronde

 

1e prijs:

Marga Kramer

Erik Waterlander

 

2e prijs:

Agnes Engelsma

Willem Miedema

 

3e prijs:

Stephanie de Vries

Jelte Kroes

 

 

B klasse herkansingsronde

 

1e prijs:

Erica Kramer

Rene Waterlander

 

2e prijs:

Marije Okkema

Jouke van Dijk

 

3e prijs:

Blanche Rosendal

Hidde Folkertsma

 

 

 

C klasse

 

1e prijs:

Feikje Folkertsma

Jelle de Hoop

 

2e prijs:

Martha Stuiver

Wiebren Joustra

 

3e prijs:

Anna Brandsma

Jan Wind

 

 

 

 

 

 

 

 

KVZurich © 2009